Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Comunități sustenabile

Despre Proiect

Green Deal Târgu Secuiesc

Parteneriat local pentru o comunitate sustenabilă și independentă energetic

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității interne a Asociației Green Energy de a formula și implementa mecanisme colaborative între mediul de afaceri, reprezentanții societății civile și autoritățile publice locale pentru promovarea și dezvoltarea unor comunități sustenabile și independente energetic în zona Târgu Secuiesc din județul Covasna.

Comunitățile sustenabile și independente energetic îsi propun trecerea la un sistem sustenabil și independent energetic bazat pe resurse locale bio; de la economie liniară la una circulară; de la combustibili fosili, la resurse regenerabile, în special pe bază de biomasă și mai ales în zona rurală. Comunitatea sustenabilă poate contribui la dezvoltarea durabilă a regiunilor mai puțin dezvoltate precum cele rurale, montane, cum este și Zona Târgu Secuiesc.

Secțiuni Forum

Oportunități de finanțare

Discuții și schimb de idei despre oportunități de finanțare, apeluri de proiecte în domeniul energiei regenerabile, dezvoltarea de comunități sustenabile

Energie sustenabilă

Împărtășirea de cunoștințe despre energia verde, experiențe, lecții învățate.

Cereri de parteneriate

Lansări cereri de parteneriate pentru formare de consorții pentru realizarea de proiecte de dezvoltare în comunele țintă.

Sate bazate pe bioenergie

Experiență și know-how despre concept, pași necesari în dezvoltarea unor astfel de comunități, modele de succes. 

Bune practici

Împărtășirea de bune practici, proiecte pilot de succes în vederea replicării rezultatelor și în alte comune.

Inițiative

Inițiative care presupun suport tehnic și financiar pentru a putea fi implementate.